המר ק"ג (kg) לתוך לירות (lb)

אנא הכנס את מספר ק"ג או תיבת לירות קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

ק"ג:

לירות: