המר גרם (oz) לתוך לירות (lb)

אנא הכנס את מספר גרם או תיבת לירות קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

גרם:

לירות: