המר טון (t) לתוך ק"ג (kg)

אנא הכנס את מספר טון או תיבת ק"ג קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

טון:

ק"ג: