המר טונות של ארה"ב (tus) לתוך לירות (lb)

אנא הכנס את מספר טונות של ארה"ב או תיבת לירות קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

טונות של ארה"ב:

לירות: