המר גרם (oz) לתוך גרם (g)

אנא הכנס את מספר גרם או תיבת גרם קלט המקביל. זה יומרו באופן אוטומטי ביחידה אחרת.

גרם:

גרם: